Vi har stillet de folketingskandidater, der opstiller i Kalundborg, to hurtige spørgsmål om Røsnæs' fremtid. I dag Jacob Jensen, Venstre.

Spørgsmål 1:  Hvis du bliver valgt, hvordan vil du så forholde dig til planerne om en Kattegatforbindelse?

Svar: Der er afsat midler på finansloven til en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat. Det bakker jeg op, idet det giver et mere konkret grundlag til at vurdere ud fra og tage mere kvalificerede lokale diskussioner om fordele og ulemper ved en konkret model. Jeg er tilhænger af en fast forbindelse, men det SKAL være med skyldig hensyn til den unikke natur på Røsnæs.

Spørgsmål 2: Hvilke skridt mener du bør tages for at beskytte naturen på Røsnæs, skulle der komme en Kattegatforbindelse?

Det skal undersøges for fx nedgravning på en del-strækning, støjbeskyttelse, i vandføring på et tidligere sted m.v. Allerhelst ser jeg forbindelsen gå via den nye Vesthavn på Asnæs og ud gennem fjorden i en tunnelløsning.

Allerhelst ser jeg forbindelsen gå via den nye Vesthavn på Asnæs og ud gennem fjorden i en tunnelløsning