Vi har stillet de folketingskandidater, der opstiller i Kalundborg, to hurtige spørgsmål om Røsnæs' fremtid. I dag Jeppe Sørensen (R)

Spørgsmål 1:  Hvis du bliver valgt, hvordan vil du så forholde dig til planerne om en Kattegatforbindelse?

Svar: Jeg vil kigge grundigt på forundersøgelsen når den ligger der, og lytte meget til argumenter for og imod. Ud fra alt hvad det må fremkomme, så vil jeg sammen med min folketingsgruppe vurdere om vi i en eller anden form vil støtte, at der også bruges midler på en VVM undersøgelse eller om projektet skal droppes. Hvis der kommer en VVM, så skal den også kigges grundigt efter i sømmene sammen med befolkningen, når den er i høring.

Spørgsmål 2: Hvilke skridt mener du bør tages for at beskytte naturen på Røsnæs, skulle der komme en Kattegatforbindelse?

Svar: Jeg vil garantere at en forbindelse aldrig kommer ud over spidsen med min stemme. Jeg vil også kræve særlige foranstaltninger som f.eks. nedgravning eller tunnel på den smalle del af Røsnæs fra Nyrup og ud, så mennesker, dyr og Fauna ikke lider skade på grund af den megen trafik, der i sig selv er farlig, men som også støjer. Nedgravede strækninger vil desuden give mulighed for at vild natur kan trives oven på, hvilken kan gavne faunaen sammenlignet med dyrket landbrug. Ny vej vej vil typisk blive ført på landbrugsjord.

Jeg ser også gerne at selve forbindelsen til havs bliver en sænketunnel og jeg glædes over at løsningen vurderes med i forundersøgelsen.

Jeg vil (..) kræve særlige foranstaltninger som f.eks. nedgravning eller tunnel på den smalle del af Røsnæs fra Nyrup og ud, så mennesker, dyr og Fauna ikke lider skade