Vi har stillet de folketingskandidater, der opstiller i Kalundborg, to hurtige spørgsmål om Røsnæs' fremtid. I dag Rasmus Langhoff (S)

Spørgsmål 1: Hvis du bliver valgt, hvordan vil du så forholde dig til planerne om en Kattegatforbindelse?

Svar: Jeg positiv overfor en fast forbindelser over Kattegat. Men det skal hænge sammen, både økonomisk, miljømæssigt og tage hensyn til lokalområdet og beboerne.

Spørgsmål 2: Hvilke skridt mener du bør tages for at beskytte naturen på Røsnæs, skulle der komme en Kattegatforbindelse?

Svar: Jeg ønsker ikke en motorvej tværs igennem Røsnæs. Det er en smukt og vigtigt område, som skal beskyttes. Så der skal findes en forbindelsesløsning, som beskytter Røsnæs.

der skal findes en forbindelsesløsning, som beskytter Røsnæs.