Vi har stillet de folketingskandidater, der opstiller i Kalundborg, to hurtige spørgsmål om Røsnæs' fremtid. I dag Søren Espersen (DF)

Spørgsmål 1:  Hvis du bliver valgt, hvordan vil du så forholde dig til planerne om en Kattegatforbindelse?

Svar: Det er ikke noget let spørgsmål, I stiller mig, men jeg kan kort sige, at jeg – og Dansk Folkeparti i Kalundborg – går ind for en løsning, som undgår at vejen kommer til at gå ud over Røsnæs.

Spørgsmål 2: Hvilke skridt mener du bør tages for at beskytte naturen på Røsnæs, skulle der komme en Kattegatforbindelse?

Svar: Der bør arbejdes for en løsning, som skåner miljøet og de specielle forhold på Røsnæs-halvøen. Faktisk ville det være en bedre løsning, hvis vejen kunne føres fra Tømmerup til Asnæs og videre til Samsø.

Det er ikke noget let spørgsmål, I stiller mig