De fleste fremmødte - borgere såvel som politikere - var imod en motorvej over Røsnæs

Mandag d. 25. februar havde foreningen sat lokalt opstillede folketingskandidater i stævne i forsamlingshuset i Ulstrup, for at vi kunne blive klogere på, hvad de hver især mener om Kattegatforbindelsen - og navnlig om linieføringen over Røsnæs - inden krydserne skal sættes til folketingsvalget til sommer.

De fremmødte kandidater var:

  • Jacob Jensen, V
  • Jesper W. Hansen, Kons.
  • Jeppe Hedegaard Sørensen Peulecke, Rad.
  • Frederik Damgaard, LA
  • Eva Flyvholm, EL
  • Lars Birger Nielsen, Alt.
  • Jonas Ghiyati, SF
  • Jeppe Jacobsen, DF
  • Rasmus Langhoff, Soc

Salen var tætpakket og samtlige 150 stole i forsamlingshuset var i brug. Der er ingen tvivl om at forsamlingen i salen var massivt imod en motorvej på Røsnæs.

Det var en fin aften med veloplagte politikere. Det var slående, at der blandt de fremmødte politikere tegnede sig et flertal imod det nuværende projekt med linieføring over Røsnæs. Kandidaterne fra Alternativet, SF og Enhedslisten var imod en Kattegatforbindelse som sådan og dermed også motorvej på Røsnæs. Derudover tilkendegav kandidaterne fra Konservative, Venstre og Socialdemokraterne modstand mod en linjeføring på Røsnæs, mens de støttede selve forbindelsen. Kun Liberal Alliances, DFs og Radikales kandidater kunne støtte en linjeføring over Røsnæs.

Vi må håbe at moderpartierne på Christiansborg er enige med deres lokalt opstillede kandidater i dette synspunkt – og at vores kandidater holder fast i de synspunkter, de udtrykte på mødet. DFs folketingskandidat synes at være uenige med sine DF kolleger i kommunalbestyrelsen, der har udtrykt modstand imod Røsnæs-løsningen.

Foreningens repræsentant John Holten-Andersen fremlagde vores synspunkter -navnlig at Strategiske Analyse fra Vejdirektoratet, der ligger til grund for det videre arbejde med forbindelsen, overhovedet ikke forholder sig til Røsnæs’ landskabelige, sociale og biologiske værdier. Det gav Jacob Jensen fra Venstre os i øvrigt ret i. Det er bare streger på et kort som han sagde. Han så dog frem til at forundersøgelsen ville rette op på disse mangler og i øvrigt ville se på alternative modeller, herunder en tunnel-løsning.

Kort sagt var vi glade for bade fremmødet og dialogen med politikerne og takker for en god og konstruktiv aften.

Det er bare streger på et kort