Foreningen ’Nej til motorvej på Røsnæs’ er utryg ved Martin Damm’s rolle i den linjeføringsrapport, der fortsat peger på en motorvej/bane hen over det meste af Røsnæs.

Den Linjeføringsrapport om Kattegatforbindelsen som blev offentliggjort i starten af marts 2020 – se www.kattegat.dk – har skabt en del debat især i den lokale presse. Vi fra ’Nej til motorvej på Røsnæs’ har især hæftet os ved to ting:

  1. For det første indholdet i rapporten og
  2. For det andet den tilsidesættelse af borgerhøringer, som man tidligere har lovet.

Hvad indholdet angår har vi konstateret at en linjeføring, der vil flække Røsnæs på langs fortsat er den foretrukne hos de statsautoriserede planlæggere. Det hænger så vidt vi kan læse af rapporten sammen med to forhold: Dels er det den korteste og dermed billigste. Dels undgår man hermed at skulle skære igennem de Natura2000 områder, som er udpeget i Kalundborg Fjord/på Asnæs samt i farvandet mellem Samsø og Horsens Fjord. At man til gengæld smadrer enestående landskab og natur på Røsnæs og på Samsø tæller åbenbart ikke. At Røsnæs er udpeget som en del af Danmarks Naturkanon nævnes ikke med et eneste ord i rapporten.

Det har fået foreningen til at frygte, at Martin Damm, borgmester i Kalundborg, enten er sat uden for indflydelse eller at han taler med to tunger. For tidligere har han forsikret, at han absolut er modstander af, at Røsnæs skal flækkes på langs og at han vil kæmpe for at friholde Røsnæs. Vores frygt er blandt andet blevet refereret i Nordvestnyt d. 25.marts.

Vi er mange, der elsker Røsnæs og har ejendomme, som gerne vil vide, om borgmesteren stadig kæmper for os, eller om Røsnæs - Kalundborgs repræsentant i Danmarks Naturkanon - kan sælges for kortere rejsetid til Århus?

Martin Damm svarede i den samme avis dagen efter med disse ord:

Vi er i en fase hvor ideer og muligheder lægges frem. Men, der er uendelig langt til en konkret beslutning, og der er ingen der siger, at det er der, vi lander. Jeg står fortsat ved min udtalelse om, at Røsnæs ikke skal flækkes på langs. Men, den kamp er jo slet ikke begyndt endnu.

I ’Nej til motorvej på Røsnæs’ undrer vi os over den sidste sætning. Vi har lige siden foreningens stiftelse i sommeren 2018 kæmpet netop den kamp, som borgmesteren hævder slet ikke er begyndt endnu. Det bekymrer os derfor fortsat at Martin Damm’s forsikringer altså overhovedet ikke er afspejlet i den seneste rapport om Kattegatforbindelsen. Vi nægter at tro at Kalundborgs borgmester og næstformand i Kattegatkomiteen ikke har haft mulighed for at kommentere på indholdet i denne rapport.

Martin Damm i Nordvestnyt 23.03.2019

Vores anden anke i forbindelse med linjeføringsrapporten er, at den offentlige debat der oprindeligt var stillet i udsigt er suspenderet på grund af Corona-situationen. Vi forstår fuldt ud, at en sådan debat ikke kan gennemføres under de nuværende omstændigheder, men det burde få Transportministeriet til at sætte hele undersøgelsen på pause, indtil vi igen kan udfolde vores demokratiske rettigheder.

Vores forening havde f.eks. planlagt et debatmøde om rapporten i Ulstrup forsamlingshus d.16.maj. Det møde bliver vi formentlig nød til at skyde til en uvis dato i efteråret. Vi sættes således i hvert fald 6 måneder tilbage i vort oplysningsarbejde – derfor bør vores modpart gøre det sammen. Det har vi skrevet et brev om til Transportminister Benny Engelbrecht – men har endnu ikke modtaget noget svar.