Pressemeddelelse 19. januar 2020

Regeringen vil fortsætte forundersøgelserne til en fast Kattegatforbindelse, som nu skal inkludere en togforbindelse. Nu er det tid til at borgerne i de berørte områder bliver hørt. 

Allerede i foråret 2020 skal der fremlægges en indledende linjeføringsanalyse og ifølge kommissoriet skal der forinden være offentlige møder. Vi ser frem til en ordentlig og grundig borgerinddragelsesproces, inden linjeføringen konkretiseres. 

Anders Jensen fra formandskabet udtaler:

Der er i kommissoriet lovet offentlige møder, men vi har intet set til dette og allerede i foråret 2020 skal linjeføringsanalysen være færdig. Hvis processen skal være troværdig, skal de i gang nu.

Linjeføringen af en Kattegatforbindelse med tilhørende motorveje griber voldsomt ind i hverdagslivet og naturen i de berørte områder. 150 samsinger har i går, lørdag den 18. januar 2020, stiftet en forening mod at få en motorvej hen over Samsø. ”Nej til motorvej på Røsnæs” og ”Røsnæs Udvikling og Beboerforening”, kæmper mod at få flækket Røsnæs på langs med en motorvej. 

Vi ønsker, at hensynet til natur, landskab og hverdagslivet vægtes højt i de kommende beslutninger. Nu er det tid til, at borgerne på Røsnæs og i andre berørte områder, bliver hørt. 

John Wilken fra formandskabet udtaler:

Hverdagen på Røsnæs skal ikke ødelægges af støjhelvedet fra en motorvej og vores landskab og enestående natur skal bevares