Anders fra formandsskabet skriver i et åbent brev til det nye folketing om Ole Birks fordrejninger af fakta

Det seneste bud på en linieføring fra 2019

Transportminister Ole Birk Olesen oversælger i valgkampen kattegatforbindelsens lyksaligheder. Han påstår i sin valgflyer, under overskriften: ’En Kattegatforbindelse gør Århus til Danmarks centrum’, at ’om man skal til Aalborg, Odense, Esbjerg eller København, så vil rejsen kunne klares i løbet af halvanden time eller mindre’.

Men som Detektor forleden kunne afsløre, så vil rejsetiden mellem Årshus og København, ifølge transportministerens eget ministerium, 2,5 time i bil. Hvis rejsetiden skal ned på 1,5 time, så skal der laves højhastighedstog over Kattegat. Det virker besynderligt, at Ole Birk Olesen fører valgkamp på rejsetidsgevinsterne ved en togforbindelse over Kattegat, når ministeren indædt har kæmpet imod en togforbindelse over Kattegat.

Ole Birk Olesens misvisende fremstilling skygger for langt mere bekymrende nye oplysninger i de seneste analyser af Kattegatforbindelsen. Kattegatmotorvejen koster ifølge de nye analyser 20 mia. kr. mere, end ministeren tidligere sagde og det vil dermed kræve statsstøtte, som vil mangle til andre infrastrukturprojekter i andre landsdele.

Der er i analysen gjort en række kreative skrivebordstiltag for at prøve at begrænse skaden. Fx redder man nogle milliarder på ’sambeskatning’ i Sund & Bælt-koncernen (som betyder at staten taber skatteindtægter), i ’optimering af takster’ (flytning af udgifter til storebæltskunderne), udskydelse af åbningsdatoen og ved at medregne lukning af Molslinjen som en indtægt.

Men ikke engang dette er nok til at redde projektet. I den nye screening foreslås en ny billigere linjeføring, hvor naturen og lokalsamfundene skal holde for. Den nye linjeføring er den kortest mulige bro fra Hou i Jylland over Samsø til Røsnæs på Sjælland. Det har nogle konsekvenser for det lokale hverdagsliv og naturen:

For det første, at motorvej og brohoved er flyttet helt tæt på Hou, som vil opleve massiv trafikstøj. Derfra går broen gennem et Natura 2000-område fra Hov til Samsø. For det andet, at motorvejen nu føres diagonalt gennem den bredest mulige del af Samsø, fordi man derved forkorter længden af broen. Og for det tredje, at motorvejsbroen vil gå i land tæt ved eller på spidsen af Røsnæs-halvøen, som også er fredet område.

Regeringen har netop udpeget Røsnæs som ét af kun en håndfuld unikke naturområder i Danmarks nye Naturkanon. Denne lange smalle halvø fra istiden vil blive flækket på langs af den planlagte motorvej og det vil nok være meget vanskeligt at nyde naturen, når man står midt i et støjhelvede. Regeringens Naturkanon er uforenelig med en motorvej på Røsnæs.

Jeg er meget bekymret for hverdagslivet langs linjeføringen og for den skade man gør på bosætning og udvikling på Hov-egnen, Samsø og Røsnæs med en støjende motorvej. Jeg vil derfor opfordre det nye folketing til at straks at forkaste den seneste linjeføring for Kattegatmotorvejen.

Ole Birk Olesens misvisende fremstilling skygger for langt mere bekymrende nye oplysninger i de seneste analyser af Kattegatforbindelsen