Ekstrabladet har kastet sig ind i modstanden mod en firesporet motorvej ind over Samsø og Røsnæs

Vi har tidligere på denne side beklaget at landets toneangivende medier ret så ensidigt har bakket op om planerne for en ødelæggende motorvejsforbindelse ind over nogle af landets mest unikke naturperler på Samsø og Røsnæs.

Denne kritik er åbenbart blevet hørt på Ekstrabladets redaktion, som har taget den til sig. Tirsdag d.18. februar har bladet viet forsiden, 3 hele sider inde i bladet samt en leder på bagsiden til en kritisk dækning af projektet. Her får Samsø-  og Røsnæsborgernes bekymringer ørenlyd ligesom man i lederen slår til lyd for, at områdernes unikke naturkvaliteter ikke må slagtes til fordel for "fremskridtet på fire hjul" som man ironisk skriver.

Ekstrabladets dækning ser vi som udtryk for, at der er en bred folkelig klangbund for den modstand mod Kattegatprojektets ødelæggende konsekvenser, som lokale grupper på bl.a. Røsnæs og Samsø har rejst. Ikke desto mindre er der lang vej igen før denne brede folkelige modstand bryder igennem betonlaget af vejglade borgmestre, trafikplanlæggere, erhvervsliv og bilfikserede landspolitikere. Her trives fortsat en tankegang om, at vi ikke kan få motorveje nok i dette lille land, der i forvejen har Europa-rekord i kilometer motorvej pr. indbygger.

Vi har derfor brug for at fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til de ødelæggende konsekvenser af en motorvej ind over Samsø og Røsnæs. Modstanden må hæves op over det lokale niveau og gøres til et anliggende for hele befolkningen. 3-4000 mennesker på Samsø og et tilsvarende antal på Røsnæs har ikke muskler nok til at stå imod de massive økonomiske og politiske kræfter, der pt. bakker op om vanvids-projektet. Men, også her har Ekstrabladet fat i noget vigtigt, når de i lederen slutter af med denne salut: ”Når Samsø og Røsnæs mister mødommen mister vi alle sammen noget”.

Det er den indsigt vi må arbejde for at udbrede til hele befolkningen.

Når Samsø og Røsnæs mister mødommen mister vi alle sammen noget