Tommy Dinesen kommenterer på en meget ensidig artikel af Leif Bech Fallesen i Politiken onsdag d.22. januar

Til læsernes reaktør

Af Tommy Dinesen, bestyrelsesmedlem i Nej til motorvej på Røsnæs.

Mage til enøjet artikel i den såkaldte klimaavis, Politiken skal man lede længe efter, det drejer sig om dagens avis hvor der på side 2 er en artikel af Leif Beck Fallesen, der lige så godt kunne være skrevet at Brian Mikkelsen fra Dansk Industri eller een af pensionskassernes direktører?

Ikke et ord bruges der på, at der i flere år har været en forening “Nej til motorvej på Røsnæs” med flere hundrede medlemmer?

I lørdags stiftedes der en lignende forening på Samsø med 150 deltagere “Nej til motorvej på Samsø”.  For begge foreninger drejer modstanden om den ødelæggelse som en 4 sporet motorvej med 31.000 biler dagligt vil medføre af gener for beboerne. I har sikkert hørt det før, der er sgu nogle gange langt fra Rådhuspladsen til bla. Røsnæs, der for nylig blev udnævnt som Naturkanon. Samsø er jo lige så smukt et område og modstanden mod at blive “kørt over” af 31.000 biler dagligt betyder altså noget.

At en miljø og klima avis overhovedet ikke nævner miljøet i den forbindelse er for dårligt, eksempelvis vil bropillerne på en bro medføre at vandgennemstrømningen til og fra Østersøen vil blive hindret, og da Østersøen i forvejen er ved at blive et brakvandshav hvor der allerede er fiskerirestiktioner i den vestlige del, er det livsnødvendigt ikke at hindre tilførsler dertil af salt og ilt fra Kattegat og Nordsøen.

På Facebook har der siden ministerens udtalelser været utallige indlæg mod en Kattegatbro – selvfølgelig også et par for, som det hedder “at binde landet sammen”.

Med hensyn til klimaet burde tunneler enten lagt på havbunden eller som borede under havbunden belyses, det er heller ikke sket?

Med håb om en artikel der viser hvilken betydning klima og miljøet har på projektet.

Venlig hilsen Tommy