Landets store medier hylder ukritisk en motorvej over Kattegat. Men, deres argumenter holder ikke vand og deres tænkning hører fortiden til

Chefredaktørerne på de store dagblade er tilsyneladende ligeså begejstret for en motorvej fra Hou, over Samsø og ind på Røsnæs som Dansk Industri og andre magtfulde instanser er det.

Det gælder bl.a. Berlingske Tidende, der på lederplads har givet ideen sin fuldtonede velsignelse  - Ja tak til en fast forbindelse over Kattegat.

Her afvises mange borgeres bekymringer angående miljø, klima og lokalsamfund som græde-koneri, ligesom man frejdigt påstår at evt. gener for naturen kan elimineres rent anlægsteknisk, f.eks. ved visse steder at grave anlægget ned. Samtidig argumenterer man for at der skal tænkes kreativt for at nedbringe anlægsomkostningerne – hvordan hænger det lige sammen? Til de samsinger der ønsker at bevare deres ø-status skriver man hånligt ”at det kan løses ved ikke at anlægge afkørsler på Samsø, hvis de virkelig mener det alvorligt”. Hvilken ophøjet arrogance over for nogle mennesker, der kæmper for deres eksistens!

Samtidig med at man altså afviser alle lokale advarsler mod de ødelæggende konsekvenser for natur og lokalsamfund priser man projektets store fordele for klimaet. Det begrundes med de sparede kilometer mellem Århus og København – som jo i sig selv er reel nok. Men, man glemmer at sige at selve formålet med en Kattegatforbindelse er at øge bil-trafikken mellem Østjylland og Sjælland og at et ganske voldsomt trafik-spring ganske enkelt er en forudsætning for økonomien i en brugerbetalt forbindelse. Den øgede mængde trafik vil ophæve klima-fordelen ved reduceret afstand – ligesom den har gjort det ved alle tidligere tilsvarende anlæg.

Hertil kommer så at energiforbruget ved selve anlægget af en 40 km lang bro med tilhørende landanlæg vil blive ganske enormt. Tyske undersøgelser af Femern-forbindelsen viser, at CO2-udledningerne i forbindelse med selve anlægget langt overstiger de besparelser man opnår ved at undgå en CO2-tung færgefart. Flere biler og mere beton er ganske enkelt ikke vejen frem hvis vi for alvor skal leve op til vort klimaansvar. Al anden snak er udenomssnak. Det er ’green-washing’ som man siger, med andre ord: Løgn.

Alt i alt må vi sige til chefredaktionen i Pilestræde og alle de andre begejstrede og ukritiske tilhængere af en motorvej hen over Kattegat: Det udtrykker en tænkning fra forrige århundrede

Der er også andre løgne i omløb som ukritisk gentages i lederen i Berlingske. Her skriver man at ”en Kattegatbro vil reducere rejsetiden mellem København og Århus til højst halvanden time”.

Ved man overhovedet hvad man snakker om inde på redaktionslokalerne i Pilestræde: Det tager i dag mindst 5 kvarter at køre mellem København og Kalundborg – hvordan skal man kunne komme videre til Århus på et kvarter? Og de 5 kvarter gælder vel og mærke kun hvis man kører uden for myldretiden. I myldretiden tager det væsentligt længere fordi man må snegle sig afsted stort set hele vejen fra København til Holbæk eller omvendt. Og det bliver endnu værre hvis en Kattegatforbindelse til biler bliver gennemført, for det vil øge trafikmængderne og dermed trængslen ganske betydeligt. Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende ind mod Århus.

Så ligningen kan meget vel blive sådan, at det man kommer til at spare ved reduceret køreafstand bliver sat til ved øget trængsel ind mod de store byer.

Alt i alt må vi sige til chefredaktionen i Pilestræde og alle de andre begejstrede og ukritiske tilhængere af en motorvej hen over Kattegat: Det udtrykker en tænkning fra forrige århundrede. Hvis man virkelig mener det alvorligt med en grøn omstilling af vores samfund, skal der tænkes om fra grunden af. Også i transportpolitikken!