En britisk domstol har afgjort at en planlagt udvidelse af Heathrow lufthavn strider mod Paris-aftalen. Det er godt nyt – også for modstanden mod Kattegatforbindelsen her i Danmark.

Godt nok handler det om en helt anden sag i et helt andet land, men ikke desto mindre er det ret epokegørende at en britisk domstol har afgjort, at et forslag om at udvide Heathrow-lufthavnen med et ekstra spor strider mod Paris-aftalen. Historien blev bragt i The Guardian d.27/02 2020 og betragtes som en stor sejr af den britiske klima- og miljømiljøbevægelse.

Afgørelsen er det første markante eksempel på, at en domstol opfatter Paris-aftalen som værende juridisk bindende og ikke blot en uforpligtigende hensigtserklæring. Regeringer kan altså ikke fortsætte med at planlægge nye store anlæg med væsentlige klimaeffekter uden at de risikerer retssager, der går dem i mod. Det er godt nyt – også i Danmark. Overalt i landet er der planer om milliard-store investeringer i motorveje, tunneler, broer, lufthavnsudvidelser osv. som alle vil trække den forkerte vej ift. at skulle nedbringe vort klimaaftryk ganske markant – hvilket er målsætningen i Parisaftalen.

Det gælder ganske særligt for Kattegatforbindelsen, som vil blive danmarkshistoriens suverænt største anlægsprojekt. Anlægget vil i sig selv udlede enorme mængder CO2 (groft estimeret til 5 mio. tons) og derudover vil det bidrage til at øge en i forvejen stærkt miljø- og klimabelastende biltrafik. Samtidig vil anlægget for evigt ødelægge umistelige natur- og landskabsværdier på Røsnæs, Samsø og ved Hou. Alt sammen i en tid, hvor politikere af (næsten) alle afskygninger ellers bedyrer at klima- og naturhensyn nu skal have førsteprioritet. Dette hykleri må stoppes. Om nødvendigt med en retssag – når den tid kommer.

Regeringer kan altså ikke fortsætte med at planlægge nye store anlæg med væsentlige klimaeffekter uden at de risikerer retssager, der går dem i mod.