500 mennesker dør i dag en for tidlig død som følge af trafikstøj ifølge ny opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Trafikstøj er et overset og stærkt undervurderet miljøproblem. Det vidste vi godt, men det bekræftes nu af en grundig dækning i ugebladet Ingeniøren fra d.24. januar 2020. Her gengives den seneste forskning på området som påviser en stribe alvorlige sundhedsproblemer knyttet til støj i almindelig og trafikstøj i særdeleshed. Og problemet er i voldsom vækst som følge af den stigende trafik – især i og omkring de større byer.

Nyere forskning har vist en stærk sammenhæng mellem støj og hjertekarsygdomme, overvægt, slagtilfælde og kræft. Støj er desuden årsag til indlæringsproblemer for børn. Støj skaber stress og dårlig søvn og udsættes man for det over længere tid fører det uvægerligt til de nævnte sygdomme. Ifølge Miljøstyrelsen dør op mod 500 mennesker i dag for tidligt af støj. Det er tal som disse der har fået verdenssundhedsorganisationen WHO til at anbefale en grænseværdi for støj på 53 dB mod de nuværende 58 dB. Følges denne nye anbefaling vil mellem 1,3 og 1,6 millioner boliger i Danmark have støjniveauer over grænseværdien.

Det vil koste mange, mange milliarder kroner at støjsikre disse boliger – og hvad værre er: For en meget stor del af dem vil det ganske enkelt ikke være muligt. Så også på støjfronten er bil-trafikken en dræber og alligevel planlægger politikkerne efter at vi skal have mere af den – meget mere. Blandt andet hen over Kattegat.

I Trafikministeriets kontorer er et projekt som Kattegatforbindelsen blot streger på et kort, der forbinder et punkt på landkortet med et andet. Og de landskaber disse streger krydser igennem synger ikke, ja, de er totalt livsløse. Derfor kan man åbenbart tillade sig at gøre hvad som helst, og det gør man så. Men dermed skaber man en verden i kortets billede: Uden musik, uden liv. En sådan verden dør vi af.

Men, støj handler ikke kun om grænseværdier og decibel. Støj er afbrud af stilhed. Det mærker man i dag f.eks. på Røsnæs eller på Samsø, hvor stilheden er en meget væsentlig del af disse områders naturkvaliteter. Eller stilhed er måske et forkert ord, for der er jo aldrig helt stille som i et lydisoleret rum. Tværtimod er der en symfoni af vidunderligt bløde lyde som f.eks. havets brusen, natergalens sang, klokkefrøens kalden, vild- gæssenes gnæk og tusindvis af andre toner som fletter sig harmonisk ind i hinanden.

Prøv at forestil dig oplevelsen af dette lydbillede efter anlæggelsen af en 4-sporet motorvej med op til 30.000 biler i døgnet. Den bløde musik vil da blive overdøvet af en konstant kværnende hård baggrundsstøj, der måske holder sig under støjgrænserne men alligevel totalt vil ødelægge naturoplevelsen. Også det tager mennesker skade af – og dyrene garanteret også.

Men, sådan tænker man ikke inde i de kontorer i Trafikministeriet, der planlægger et projekt som Kattegatforbindelsen. Her er sådanne projekter blot streger på et kort, der forbinder et punkt på landkortet med et andet. Og de landskaber disse streger krydser igennem synger ikke, ja, de er totalt livsløse. Derfor kan man åbenbart tillade sig at gøre hvad som helst, og det gør man så. Men dermed skaber man en verden i kortets billede: Uden musik, uden liv. En sådan verden dør vi af.