Den planlagte Kattegatforbindelse rimer ikke med Regeringens udmeldinger omkring natur og klima

Søndag d.19.januar 2020 meldte transportminister Benny Engelbrecht ud, at Regeringen støtter en Kattegatforbindelse og derfor fortsætter med den forundersøgelse af projektet, som den tidligere regering igangsatte.

Det kan undre at denne bastante udmelding kommer inden Regeringen har fremlagt den klimahandlingsplan og biodiversitetsplan man har forpligtet sig på overfor såvel Folketing som befolkning. For hvis man skal nå målet om en 70% reduktion af drivhusgasser inden 2030 og hvis man mener noget alvorligt med, at den fortsatte tilbagegang for dansk natur skal vendes til fremgang, så kan det ikke undgå at få konsekvenser for transportområdet i almindelighed og en Kattegatforbindelse i særdeleshed.

En fast forbindelse over Kattegat vil ifølge de foreliggende linjeføringsforslag krydse ind over unikke landskaber og følsomme naturområder på de tre lokaliteter på henholdsvis Røsnæs, Samsø og ved Hou (se nedenstående kort). Derudover vil forbindelsen skulle igennem Natura2000-områder til havs (markeret med blå striber på kortet) og også på anden vis påvirke det følsomme havmiljø i området. Det vil på ingen måde fremme naturværdierne i dette land – tværtimod.

Og på klimafronten vil en sådan forbindelse øge især biltrafikken på tværs af landsdelene og dermed også øge trafikkens samlede klimabelastning. Her til vil nogen sige, at det problem bliver løst af overgangen til el-biler, men indtil videre er den overgang jo ikke engang påbegyndt. Og hvis vores transportsektor skal drives af elektricitet fremstillet af vedvarende energikilder, så rejser det spørgsmålet, hvor al den ekstra vedvarende energi skal komme fra?

Det regnestykke har vi endnu til gode at se – og derfor er det halsløs gerning at igangsætte nye store energikrævende infrastrukturplaner inden vi kender den samlede klimahandlingsplan.

Vi var mange der glædede os over, at vi ved sidste valg fik et grønt flertal i Folketinget og en regering der forpligtigede sig på en grøn omstilling af vort samfund. Den glæde blegner unægtelig med den seneste udmelding om Kattegatforbindelsen.

Vi var mange der glædede os over en ny regering, der forpligtigede sig på en grøn omstilling af vort samfund. Den glæde blegner unægtelig med den seneste udmelding om Kattegatforbindelsen.