En forbindelse over Kattegat er et 'nice-to-have'-projekt, lyder det fra den grønne tænketank Concito. Og så er det tilmed risikabelt i en tid med transportvaner, der kan være under voldsom forandring, siger seniorkonsulent til branchemediet Mobilitytech.

Ifølge branchemediet Mobilitytech vender Tænketanken Concito sig nu mod planerne for en Kattegatforbindelse, som kan være skadelig for klimaet.

»Projektet skal først og fremmest ses i den kontekst at samfundet de næste 10-20 år skal undergå en ekstrem transition, hvor alt skal omstilles til 0-udledninger – og det går ikke hurtigt indenfor transport og infrastruktur. I den situation skal man passe på med at igangsætte enorme, ikke-essentielle, ”nice to have”-projekter,« siger Henrik Gudmundsson fra Danmarks grønne tænketank CONCITO ifølge branchemediet Mobilitytech.

Man skal desuden passe på med at igangsætte projekter, der bygger på forudsætninger om, at vores adfærd er fastlåst i ”gamle” vaner, hvad de end måtte være: De samfundsøkonomiske beregninger bunder i nutidige vaner, teknologier og præferencer, som kan være under hastig forandring

»Hvis man absolut vil gå videre med projektet nu, skal der som minimum først gennemføres grundige vurderinger de mulige konsekvenser for drivhusgasudslippet i forhold til referenceudvikling og gerne med forskellige varianter med og uden vejdel, med og uden jernbanedel osv«.

Foreningen Nej til Motorvej på Røsnæs har tidligere kritiseret Vejdirektoratet for at påstå, at der er en positiv klimagevinst ved forbindelsen, uden at der er dokumentation herfor. Vejdirektoratet har nemlig indtil videre ikke medregnet CO2-udslip fra selve konstruktionen af forbindelsen, som vil være det største anlægsprojekt i danmarkshistorien. 

Concito fremfører i branchemagasinet Mobilitytech, at Kattegatforbindelsen vil bruge enorme nye ressourcemængder i form af beton, stål mv., på et tidspunkt hvor fremstillingen af disse materialer endnu ikke er omfattet af kulstoffangst eller andre teknologier, der effektivt neutraliserer CO2-udledningen.

Ud fra tidligere erfaringstal med broprojekter og beregninger af Fehmern-tunnellen, vil anlæg af Kattegatforbindelsen sandsynligvis udlede CO2 svarende til flere års udledninger fra den samlede danske byggebranche.