Tilhængeren af en motorvej ind over umistelige naturværdier får mindst 10 gange større presseomtale end modstanderne.

Selvom vi der forsøger at råbe op om de ødelæggende konsekvenser for natur, miljø og lokalsamfund af en motorvejsforbindelse fra Hou, over Samsø og ind på Røsnæs bliver nævnt i medierne – så er det samlede mediebillede dog utroligt skævt. Hvis vi modstandere kommer til orde én gang – så kommer tilhængernes propaganda igennem mindst 10 gange. Det hænger selvfølgelig sammen med at tilhængerne har meget store og pengestærke organisationer i ryggen med egne presseafdelinger og hundredevis af kommunikationsfolk til at sende i marken. 

Det så vi klart demonstreret i forbindelse med transportminister Benny Engelbrechts nylige opbakning til at gå videre med forberedelserne af en Kattegatforbindelse. Det var klart at denne udmelding var tæt koordineret med Dansk Industri, lobbyorganisationen Kattegatkomiteen og diverse borgmesterkontorer. Alle stod de nærmest i kø for at rose denne udmelding og medierne åd det nærmest råt. Vi modstandere var derimod ikke adviseret på forhånd om, at en sådan melding var på trapperne.

Derfor må vi modstandere rebe sejlene – bl.a. ved at gå i kødet på medierne. Det er ikke nok at vi udtrykker vores harme på diverse mere eller mindre lukkede facebookgrupper – for her er læserskaren trods alt begrænset. Vi må også ud i de bredere medier med læserbreve, debatindlæg osv. Og her kan medlemmerne af vores foreninger gøre en stor forskel, for denne opgave kan en lille frivillig bestyrelse ikke løfte på egen hånd.

Derfor kære medlemmer af ’Nej til motorvej på Røsnæs’ og andre ligesindede foreninger: Fat pennen – giv udtryk for jeres synspunkter i de etablerede medier, gør indsigelse mod det ensidige mediebillede der tegner sig (se eksempelvis Tommy Dinesens henvendelse til Politikken i anledning af en meget ensidig artikel af Leif Bech Fallesen onsdag d.22. januar)

Derfor kære medlemmer af ’Nej til motorvej på Røsnæs’ og andre ligesindede foreninger: Fat pennen – giv udtryk for jeres synspunkter også i de etablerede medier