Linjeføringsrapport peger på motorvej ind over Røsnæs

Mulige linjeføringer fra delrapporten: Indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse - Vejdirektoratet, Sund & Bælt, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Transportministeriet har netop offentliggjort 1.delrapport om mulige linjeføringer for en Kattegatforbindelse. Rapportens titel er ”Indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse” og kan findes på www.Kattegat.dk, hvor man også kan finde et kort over de forskellige linjeføringer til lands- og til vands.

Rapporten er på ca. 400 og ser umiddelbart ret grundig ud. Vi vil nu nærlæse den i bestyrelsen for ’Nej til motorvej på Røsnæs’, men vi opfordrer alle vore medlemmer såvel som alle andre interesserede til at gøre det samme og sende jeres kommentarer enten til vores facebook-gruppe eller til jha@nejtilmotorvej.nu.

Af rapportens sammenfatning fremgår det, at man allerede nu har valgt at pege på en foretrukken linjeføring – og den ser grum ud både for Røsnæs og Samsø. Den vil gå fra nordsiden af Røsnæs et stykke vest for Røsnæs Havn og til den sydlige del af Samsø. Herfra skal der så føres en motorvej plus en bane op igennem Samsø til Onsbjerg ca. midt på Øen, hvorfra forbindelsen skal føres over mod Hou sydøst for Odder. Det fremgår desuden at især bane-delen vil have stor konsekvenser på Sjælland, hvor man arbejder med et helt nyt højhastighedsspor – enten fra Ringsted eller fra Holbæk og derfra videre til Kalundborg.

I ’Nej til motorvej på Røsnæs’ har vi planlagt et debatmøde om denne rapport den 16.maj i forsamlingshuset i Ulstrup. Her har vi inviteret en repræsentant fra Vejdirektoratet, en trafikforsker samt to folketingspolitikere. Vi håber at de aktuelle Corona-restriktioner vil være overstået på dette tidspunkt.

Under alle omstændigheder synes vi det er stærkt betænkeligt at man offentliggør denne vigtige linjeføringsrapport på et tidspunkt, hvor al offentlig opmærksomhed er rettet mod Corona-krisen. Vi regnede bestemt med at der ville blive mulighed for en bred offentlig debat om denne rapport, hvilket jo absolut ikke er muligt under de nuværende omstændigheder. Vi forventer at det videre arbejde med forundersøgelsen sættes i bero indtil det er muligt at gennemføre en grundig offentlig debat.

Vi forventer at det videre arbejde med forundersøgelsen sættes i bero indtil det er muligt at gennemføre en grundig offentlig debat.