Venstres finansordfører Jacob Jensen vil have alle spørgsmål angående linjeføring, bro eller tunnel, natur mm belyst i den kommende undersøgelse af Kattegatforbindelsen

”Det er klart, at regeringen i det videre arbejde frem mod en Kattegatforbindelse skal tage alle nødvendige hensyn til Røsnæs' naturskønhed og skrøbelighed”, siger Jacob Jensen. Hvis han mener dette alvorligt kommer han til at slås med finansministeriets økonomer og trafikministeriets regnedrenge. For den skitserede motorvejsløsning ind over Røsnæs er, som det fremgår af Vejdirektoratets screeningsundersøgelse, valgt fordi det ganske enkelt er den billigste løsning.

Det er helt afgørende vigtigt, at forundersøgelsen, [...] afdækker alle spørgsmål med henblik på muligheder for linjeføring, modeller for bro eller tunnel eller begge dele og så videre, også i forhold til Røsnæs.