I nyt infrastruktur-udspil advarer DI mod forhastet Kattegat-løsning

Anders Jørn Jensen fra formandsskabet har læst Dansk Industris nye udspil "EN INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE", DI’s bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 2020 – 2030"

Anders har hæftet sig ved at de skriver om en ren bilforbindelse over Kattegat at den nok har en god økonomi i forhold til en kombineret forbindelse, som vil kræve store statstilskud. Men politisk set mener de det er vanskeligt at se for sig, at der er opbakning til en forbindelse udelukkende for biler. De mener kort sagt at Ole Birk fokuserer for snævert og kortsigtet og at valget af løsning bør  afvente nærmere analyser og ses i et samspil mellem politiske og økonomiske afvejninger.

 

Projektet bør ses i en større sammenhæng og bør indgå i en større strategisk analyse

Under punkt 40 hæfter Anders sig yderligere ved at DI understreger at projektet efter deres mening bør ses i en større sammenhæng og bør indgå i en større strategisk analyse af hele transportsnittet mellem Sjælland/Fyn og Jylland, så man vurderer konsekvenserne af en 3. Lillebæltsforbindelse og en fast forbindelse mellem Als og Fyn sammen med en fast forbindelse over Kattegat.

Da det næppe giver samfundsøkonomisk mening at anlægge alle tre projekter inden for de næste årtier, mener DI at det vil være klogest alene at anlægge ét eller to af projekterne indenfor en overskuelig fremtid.

Kattegatforbindelsen vil kort sagt betyde, at  én eller begge af de andre forbindelser mellem Fyn og Sønderjylland ikke laves, hvilket vil være upopulært i store dele af landet.