Interesseorganisationen Dansk Industri (DI) støtter en Kattegatforbindelse, men er kritisk overfor Ole Birk Olesens rene motorvejsløsning.

DI mener den generelle vækst i trafikken mellem øst- og vest-Danmark taler for en Kattegatforbindelse, men synes den også bør omfatte en togløsning, da togtrafikken mellem Jylland og Sjælland ellers vil blive amputeret. Organisationen taler også for at den iværksatte forundersøgelse undersøger mulighederne ved en boret tunnel-løsning, hvor man så i givet fald vil kunne udnytte den produktionskapacitet der etableres i forbindelse med Femern-projektet.