I de kommende år går man først for alvor i gang med at belyse de miljømæssige konsekvenser af en forbindelse

Kommissoriet definerer nærmere hvordan forundersøgelsen af en kattegatforbindelse skal forløbe og hvordan den skal organiseres.Der skal gennemføres en fuld forundersøgelse for både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. 

Det fremgår af tidsplanen fra kommisoriet at undersøgelserne af konsekvenser for miljø og beboere skal overstås hurtigt. Som det ser ud allerede i løbet af 2019 og den første del af 2020. Der skal som led i dette arbejde være offentlige "orienteringsmøder". Dette skal vi selvfølgelig deltage i og vi vil med det samme tage kontakt til ministeren og forespørge om hvordan vi kan hjælpe med at belyse projektet. 

Her er den overordnede tidsplan for forundersøgelsen

Der er også et par formuleringer i kommissoriet, hvor vi kan ane, at vi og de lokale politikere måske har påvirket opgaven. For det første, at man tager et skridt tilbage og ser på flere linjeføringer og tunnelløsninger. Dette var der ellers ikke lagt op til, da dette allerede er gjort i 2008 og motorvejen på Røsnæs var det man arbejdere videre med. 

En anden ting er denne lidt sælsomme formulering: "Det er ligeledes vigtigt at vurdere de landskabsmæssige påvirkninger og gennemføre en æstetisk vurdering af det samlede projekt." Dette lyder ikke som en af Vejdirektoratets standardformuleringer og det er sandsynligvis noget vores politikere har fået kæmpet ind, med opbakning fra vores forening. Så klap jer selv på skulderen.

Kattegatforbindelsen har allerede været undersøgt på et helt overordnet screeningsniveau (offentliggjort december 2018). I screeningen blev taget udgangspunkt i en vej- og jernbanekorridor fra Røsnæs på Vestsjælland via Samsø til Hou i Østjylland. Der blev ikke foretaget vurderinger af de miljømæssige konsekvenser ved at etablere forbindelsen. I den kommende forundersøgelse af projektet skal forskellige linjeføringskorridorer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser belyses nærmere. 

Der er formuleringer i kommissoriet, hvor vi kan ane, at vi og de lokale politikere måske har påvirket opgaven. Så klap jer selv på skulderen!