Da byrådet 31/10 havde Kattegatforbindelsen på dagsordenen, var holdningen fra politikerne at det er for tidligt at diskutere linjeføringen

På grund af et stort antal tilhørere måtte der hentes ekstra stole ind i byrådssalen under kommunalbestyrelsesmødet 31/10. 

Niels Erik Danielsen (E) havde stillet spørgmål om byrådets holdning til den af Trafikministeriet skitserede linieføring over Røsnæs, og medlemmer af Nej til motorvej på Røsnæs var mødt op for at opfordre lokalpolitikerne til at tage aktivt stilling imod en linieføring over Røsnæs.

Vi kan jo ikke komme uden om, at med de foreløbige planer, der er offentliggjort tidligere fra Transportministeriet, så bliver der opereret med en linjeføring ud over Røsnæs. Derfor mener jeg, at vi skal gøre noget allerede nu,

Men spørgsmålet fra Danielsen blev affejet af de fleste af lokalpolitikerne.

Mens flere beskrev en linieføring over Røsnæs som uheldig, eller endda "utænkelig", mente de fleste at det er for tidligt at gå ind i arbejdet med at påvirke linjeføringen.

Det er alt for tidligt at diskutere linjeføring.

Spørgsmålet er om de lokale politikere tør stå ved deres ord om at skåne Røsnæs natur, når forundersøgelsen skrider frem og der skal træffes beslutninger. Vi kan godt frygte at man  - i bedste fald - undgår at blande sig for meget indtil det vitterlig er for sent. I værste fald frygter vi at man forsøger at vaske hænder.

Uanset hvad er vores forening og vores synspunkter blevet en del af den politiske virkelighed i Kalundborg - og vi har vist at vi vil holde politikerne ansvarlige for deres pæne ord om Røsnæs.