Mai Mercado (K) siger fra i forhold til regeringens planer om en Kattegatforbindelse.

På facebook-gruppen ’Nej til motorvej på Røsnæs’ bekræfter den konservative minister sin tidligere udtrykte modstand mod en Kattegatforbindelse. Hun argumenterer med, at forbindelsen vil favorisere København og Århus, men samtidig koble store dele af Syddanmark af. Ministeren kunne have styrket sit argument ved at henvise til de voldsomme problemer for natur- og miljø det fremlagte Kattegatprojekt vil medføre. De konservative er jo kendt for sin grønne profil og derfor må vi opfordre til at socialministeren vender sagen med partiets miljøordfører Mette Abildgaard.